gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Ամման, Կրասնոդար, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների պատվիրակությունների այցը Էրեբունի թանգարան

PDFPrint

2016թ. հոկտեմբերի 8-ին՝ «Էրեբունի-Երևան 2798» տոնակատարության շրջանակում, Երևան ժամանած Ամման, Կրասնոդար, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների պատվիրակություններն այցելել են «Էրեբունի» արգելոց-թանգարան: Հյուրերը ծանոթացել են թանգարանի ցուցադրությանը և գրառումներ կատարել Պատվավոր հյուրերի մատյանում:

The Launch of European Heritage Days at Erebuni Historical & Archaeological Museum -Reserve

PDFPrint

Yerevan Municipality, Erebuni Historical & Archaeological Museum –Reserve jointly with ICOMOS/Armenia is joining the European Heritage Days with special events, on September 24, 2016, devoted to the 25th anniversary of the independence of Armenia.  Under the all-European title, ‘’Heritage and Community’’, an exhibition, entitled as the  ‘’ Heritage of My Community’’, will be held in the hall of temporary exhibition, emphasizing community role in creation, preservation and development of cultural heritage. The exhibition includes pupils’ works of children and youth creative center of Erebuni district and art school after Mikayel Maluntsyan.

Read Article

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Armenia Eiji Taguchi visited Erebuni museum

PDFPrint

Today, on August 16, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Armenia Eiji Taguchi, accompanied by the head of the Armenian - Japanese Teachers Association Karine Karamyan visited Erebuni archaeological site.

Read Article

Employees of the restoration department got certificates

PDFPrint

On July 27, 2016 G. Gyurjyan, director of “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve, awarded certificates to the employees of the  restoration department Tatevik Davtyan and Seda Gevorgyan for their participation in the practical courses, organized in June-July by the specialist of CRAterre (International Center of  Earthen Architecture) Mr. M. Hajmirbaba and the professor of Lyon National High School of Architecture Mrs. S. Monnot.

Read Article

Erebuni took part in the XII International Congress dedicated to the Earthen constructions of Lyon

PDFPrint

 

On July 10-18, 2016 the Armenian delegation participated in the XII  International Congress dedicated to the Earthen constructions  of Lyon. Among the delegates  was the director of Yerevan Municipality “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve, Mr. G. Gyurjyan.

Read Article

Junior archaeologists were awarded certificates

PDFPrint

Yesterday, on 8 July, 2016 took place the presentation of certificates to the students of Junior Archaeologists’ school of 2016. This year the number of graduates were 20.

Read Article

The results of the 8-year excavations of the Armenian-French archaeological expedition were summarized at Erebuni

PDFPrint

On July 8, 2016 the Armenian-French archaeological expedition summed up the results of the excavations carried out since 2008. The last phase of the excavations was marked by the number of discoveries and about these findings  with  a detailed reports came up  the French co-head of the expedition Mr. S. Deschamps  and the Armenian co-head of the expedition Mr. M.Badalyan.

Read Article

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book