gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Մեկնարկել են «Պատանի հնագետ» դպրոցի 2016թ. դասընթացները

PDFPrint

Մայիսի 4-ին «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում մեկնարկել են «Պատանի հնագետ» դպրոցի 2016թ. դասընթացները: Դպրոցի սաներին և նրանց ծնողներին ողջունելուց հետո` արգելոց-թանգարանի տնօրեն Գ. Գյուրջյանը ներկայացրել է դպրոցի հիմնական առաքելությունը, որն է՝ աջակցել հնագիտությամբ հետաքրքրվող պատանիներին մասնագիտության ընտրության հարցում, ինչպես նաև հնագիտական գիտելիքների տարածմամբ նպաստել հնագիտական ժառանգության պահպանությանը:

Read Article

Հուշարձանների միջազգային օրը Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում

PDFPrint

2016թ. ապրիլի 18-ին՝ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվա շրջանակում, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում բացվել է «Առյուծի և ցուլի որսը Մերձավոր Արևելքում» խորագրով ցուցահանդեսը՝ նվիրված Սպորտի ժառանգությանը: Ապրիլի 18-ի միջոցառումը մեկնարկել է ԻԿՕՄՕՍ/Հայաստանի նախագահ, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանի ելույթով: Շնորհավորելով ժառանգության պահապաններին մասնագիտական տոնի առթիվ՝ Գ. Գյուրջյանն անդրադարձել է  սպորտի զարգացման պատմությանը հնագույն ժամանակներից սկսած, որը մասամբ արտացոլված է ներկայացվող ցուցահանդեսում:

Read Article

Առյուծի և ցուլի որսը Մերձավոր Արևելքում. ցուցահանդես Հուշարձանների միջազգային օրվա շրջանակում

PDFPrint

Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային խորհրդի՝ ԻԿՕՄՕՍ-ի առաջարկությամբ 2016թ. ապրիլի 18-ը՝ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը, նշվում է «Սպորտի ժառանգությունը» խորագրի ներքո: «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը ԻԿՕՄՕՍ/Հայաստան կազմակերպության հետ համատեղ թեմայի շրջանակում կազմակերպում է «Առյուծի և ցուլի որսը Մերձավոր Արևելքում» խորագրով ցուցահանդես:     Ցուցահանդեսը այցելուին կներկայացնի Հին Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցած սպորտային որոշ իրադարձություններ, Ուրարտուում առյուծի և ցուլի որսի մասին վկայող   տեսարաններ: Մերձավոր Արևելքի մի շարք տարածաշրջանների կրոնապաշտամունքային համակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցրել առյուծի,  երբեմն նաև` ցուլի ծիսական որսը: Այդ մասին վկայված են ինչպես Հին մերձավորարևելյան պատկերագրության տարբեր տեսարաններում, այնպես էլ մի շարք գրավոր սկզբնաղբյուրներում:

Read Article

Երևանի քաղաքապետարանի «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանն ընդունում է «Պատանի հնագետ» դպրոցի 2016թ. գարնանային դասընթացի մասնակցության հայտեր

PDFPrint

 

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի «Պատանի հնագետ» դպրոցը հրավիրում է միջին և բարձր դասարանների դպրոցականներին` մասնակցելու դպրոցի 2016թ. գարնանային դասընթացին, որը կմեկնարկի 2016թ. ապրիլի 27-ից: Դասընթացը բաղկացած է տեսական և գործնական պարապմունքներից: Տեսական պարապմունքների տևողությունը 2 շաբաթ է` շաբաթական 3 դաս պարբերականությամբ: Գործնական պեղումները` 2 շաբաթ տևողությամբ, կընթանան թանգարանի տարածքում գտնվող ուսումնական պեղավայրում:

Read Article

Աշխատանքային հանդիպում «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում

PDFPrint

2016թ. հունվարի 26-ին «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում կայացել է աշխատանքային հանդիպում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչության և քաղաքապետարանի ենթակայության 5 թանգարանների՝ Էրեբունի, Երևանի պատմության, Ժամանակակից արվեստի,Կարեն Դեմիրճյանի և Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարանների տնօրենների և աշխատակիցների միջև, որը վարել է Մշակույթի և տուրիզմի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռուբեն Հովհաննիսյանը:

Read Article

Խաղողագործությունը Հին Հայաստանում. նոր ցուցահանդես Երևանի կոնյակի գործարանում

PDFPrint

2015թ. դեկտեմբերի 26-27-ին Երևանի կոնյակի գործարանում Բաց դռների օրերի շրջանակում հանրությանն է ներկայացվել «էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի նոր ցուցահանդեսը՝ «Խաղողագործությունը Հին Հայաստանում» խորագրով: Ցուցահանդեսի նպատակն էր վեր հանել խաղողագործության ավանդույթը Հայաստանում՝ ի մասնավորի ներկայացնելով Ուրարտուի կամ Արարատյան թագավորության տարածքում խաղողագործության զարգացման պատմությունը՝ սկսած ջրանցքների անցկացումից, խաղողի այգիներ տնկելուց մինչև վերջինիս մշակումը, ապա նաև խաղողից ստացված գինու պահպանումը և դրա համար կառուցված մառանների ու անհրաժեշտ պարագաների՝ կարասների, կուժերի, եղջերագավաթների, սափորների ու թասերի կիրառումը:

Read Article

Էրեբունին ներկայացվել է «Հողաշեն ազգային ժառանգություն» միջազգային գիտաժողովին

PDFPrint

2015թ. հոկտեմբերի 21-ից 23-ը «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը մասնակցել է Հայաստանի ազգային գրադարանում տեղի ունեցած «Հողաշեն ազգային ժառանգություն. Հողը որպես նյութ Հայաստանի տարածքային զարգացման համար» թեմայով միջազգային գիտաժողովին, որն իրականացվել է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Լիոնի ճարտարապետության ազգային բարձրագույն դպրոցի համագործակցությամբ: «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանի տնօրեն Գ. Գյուրջյանը հանդես է եկել «Նախագծեր Էրեբունի-Երևանի համար. ազգային ժառանգություն, պահպանում, արժևորում և զբոսաշրջություն» թեմայով զեկույցով:

Read Article

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book