gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Community representatives and protection of cultural heritage

PDFPrint

images/chpreservation201012.jpg

20.10.2012

On October 19 and 20, in the frame of educational projects funded by the European Union, two thematic seminars related to cultural and archeological heritage,  were held at “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve. The seminars were organized for representatives of local self-government bodies.

Read More...

Junior Archaeologists 171012

PDFPrint

images/juniorarchaeologist171012.jpg

17.10.2012

Այսօր  կրկին «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանում էին «Պատանի հնագետ» դպրոցի առաջին սաները, որոնց համար  հատուկ դաս  էր պատրաստել  ճանաչված  հայագետ, Լեյդենի համալսարանի (Նիդերլանդներ) դասախոս Հրաչ Մարտիրոսյանը:

The Education and Culture Side by Side In support of EU

PDFPrint

mages/theeducationandculturesidebysideinsupportofeu171012.jpg

16.10.2012

Within educational projects funded by EU 2 thematic seminars on cultural and archaeological heritage will be held for school teachers in ‘’Erebuni’’ Historical & Archaeological museum-reserve on October 16 and 18. The first group is formed by 15 teachers of N 29, 42, 54, 83, 148, 149 and 182 senior schools, Arabkir and Centre administrative districts.

 

Read More...

JeanKlodJacks vizit

PDFPrint

images/jankoldjak161012.jpg

16.10.2012

Այսօր «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան է այցելել «Ալյանս ֆրանսեզ»-ի գլխավոր քարտուղար Ժան-Կլոդ Ժակը` ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանության Մշակույթի և համագործակցության հարցերով խորհրդական Ժան-Միշել Գասպարյանի ուղեկցությամբ:

 

Read More...

Volunteer Labour Day 061012

PDFPrint

images/volunteerlabourday061012.jpg

06.10.2012

Երևանի քաղաքապետարանի կոչին ընդառաջ՝ «Երևաննախագիծ» ինստիտուտի շուրջ 30 աշխատակիցներ՝ ճարտարապետներ, կոնստրուկտորներ, նախահաշվողներ, այսօր աջակցել են «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանին՝ վաղ առավոտից մաքրման աշխատանքներ իրականացնելով հնավայրին հարող Նուբարաշեն խճուղու երկայնքով:

Read More...

Seminar 051012

PDFPrint

images/seminar051012.jpg

05.10.2012

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում դպրոցականների համար անցկացվող վերջին 2 թեմատիկ սեմինարներին այսօր` 2012թ. հոկտեմբերի 5-ին, մասնակցել են Արաբկիր վարչական շրջանի Հովհ. Պողոսյանի անվ. թիվ 82 դպրոցի 17 աշակերտներ:

 

Read More...

The Schoolchildren of a Regional School surprised for the Knowledge of Their Native Village Monuments

PDFPrint

images/villageschool.jpg

04.10.2012

In the framework of  EU Eastern Partnership  Culture Program the  ‘’Regional Cooperation for Cultural Heritage Development’’is  realized in Georgia Ukraine and  Armenia.  In "Erebuni" historical &  archaeological museum- reserve under the municipality of Yerevan are carried out  thematic educative  seminars for middle–age schoolchildren.

Read more...

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book