gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Junior archaeologists got certificates

PDFPrint

images/sertificatesyonugarchaeologists120713.jpg12.07.2013

Today, at “Erebuni” Historiacal & Archaeological Museum-Reserve, took place the presentation of certificates to the students of Junior Archaeologists’ school of 2013, in participation of French archaeologists who are conducting excavations at the fortress.

Read More...

Armenian-French archaeological expedition continues excavations at Erebuni

PDFPrint

images/erebuniamroc070713.jpg

06.07.2013

Within the Armenian-French scientific and technical collaboration realized since 2008, on July 2, 2013 was launched the process of excavations at Erebuni fortress. The excavations will be conducted to the east of Haldie temple, the aim of which is to give a more precise definition of chronology and find out the initial route.

Read More...

Erebuni archaeological site was represented at Warsaw

PDFPrint

images/warsaw26062013.jpg

26.06.2013

From June 17-21 at the Institute of Archaeology at Warsaw University was held a conference on the Armenian archaeology, in participation of Mikayel Badalyan, the researcher of Erebuni museum-reserve. The latter had a talk on ‘’the iconography of supreme deity depicted on the shield of Andzav’’ as well as he participated in a number of lectures followed by the conference giving a lecture on the theme ‘’Erebuni: the past, the present and the prospects’’.

Read More...

Seminar in Erebuni 05.06.2013

PDFPrint

images/erebuni05062013.jpg05.06.2013

ԵՄ Արևելյան գործընկերության ՄՇԱԿՈՒՅԹ ծրագրի շրջանակում նախորդ տարվանից Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում իրականացվող <<Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն մշակութային ժառանգության զարգացման>> նախագծի շրջանակում ս. թ. մայիսի 30-31-ին Թբիլիսիում տեղի է ունեցել 4-րդ տարածաշրջանային սեմինարը` միտված ժառանգության սեկտորում կարողությունների ամրապնդմանը: Թեմատիկ սեմինարը նվիրված է եղել հնագիտական վայրերի վերականգնման խնդիրներին և մոտեցումներին` քննարկումների կենտրոնում ունենալով Աթենքի ակրոպոլիսի օրինակը: Այն վարել է Աթենքի ակրոպոլիսի վերականգնման ծառայության վերականգնող-ճարտարապետ Լենա Լամբրինուն /Հունաստան/:

Read More...

9-th Museum Night

PDFPrint

images/9thmuseumnight.jpg

19.05.2013

Երեկ` մայիսի 18-ին Երևանի քաղաքապետարանի <<Էրեբունի>> պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը միացավ թանգարանների մեծ ընտանիքին` նշելով Թանգարանների միջազգային օրը և կանգնեց աշխարհի ավելի քան 30 հազար թանգարանների կողքին` հավասարը հավասարի սկզբունքով: Ժամը 18:00-ից արգելոց-թանգարանը հատուկ ծրագրով միացավ  երեկ երեկոյան Եվրոպայով մեկ թևածող   9-րդ  Թանգարանային գիշերվան:

Read More...

Invitation to Museum Nights 18 May 2013

PDFPrint

images/invitation18may2013.jpg

15.05.2013

Այս մայիսի 18-ին Երևանի քաղաքապետարանի <<Էրեբունի>> պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը կմիանա թանգարանների մեծ ընտանիքին` նշելով Թանգարանների միջազգային օրը:

2013թ. առաջարկվել է շեշտադրել, թե ինչպես է  շարժական մշակութային հարստությունը  նորարարության և ստեղծարարության շնորհիվ կենդանություն և աշխուժություն հաղորդում մեր թանգարաններին և դառնում նոր կենսական ուժ` նպաստելով հասարակության  սոցիալական առաջընթացին:

Read More...

Mayor of Yerevan visited to Erebuni

PDFPrint

images/taronmargaryan02.05.13.jpg02.05.2013

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Էրեբունի հնավայր, շրջել Էրեբունի ամրոցի միջնաբերդում, ծանոթացել հնավայրի վերականգնման, ինչպես նաև թանգարանի արդիականացման ու այցելուների սպասարկման բարելավման ներդրումային ծրագրին։

Տես` http://www.yerevan.am/1_4850_news_4850

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book