gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Heritage Day 2014

PDF Print

images/heritageday2014.jpg

26.09.2014

2014թ. սեպտեմբերի 27-ին «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը «Ուրարտուի մետաղը» ցուցահանդեսով կմիանա Հայաստանում սեպտեմբերի 27-28-ին անցկացվող Եվրոպական ժառանգության օրերին` Օրերի նշանակության համատեքստում իր դռները բացելով հանրության առջև:

Թանգարանի ժամանակավոր ցուցասրահում այցելուին կներկայացվեն տարբեր տարիներին Արին բերդ, Կարմիր բլուր, Երևանի բիայնական դամբարան, Եղեգնուտ, Նորատուս, Սարիգյուղ հնավայրերի պատահական և սիստեմատիկ պեղումներով հայտնաբերված շուրջ 172 մետաղյա (բրոնզ, երկաթ, ծարիր) գտածոներ, որոնց մեծ մասը ցուցադրվում է բացառապես առաջին անգամ:

Ներկայացված նյութերը բնորոշ են Ուրարտուի և Հայկական բարձրավանդակի  Ք. ա. Ι հազ. մշակույթին և պատմում են ուրարտական պետության հարուստ մետաղագործական ավանդույթների մասին` մասնավորապես ներկայացնելով կիրառական արվեստը, զինարվեստը (նվիրատվական և մարտի համար կիրառելի զենքեր), զարդերը և կենցաղային, ծիսական տարբեր առարկաներ:

Ցուցահանդեսը կնշանավորվի նաև նոր կատալոգի շնորհանդեսով, որտեղ տեղ են գտել ցուցահանդեսում ներկայացված իրերի մի մասը:

Ցուցահանդեսի բացումը տեղի կունենա «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանում, 2014թ. սեպտեմբերի 27-ին, ժամը` 12:00-ին (ք. Երևան, Էրեբունի փող. 38): Այն կգործի մինչև 2014թ. նոյեմբերի 27-ը:

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book