gototopgototop

Մատենագրություն. Շենգավիթ

Տպել

Շենգավիթ բնակատեղիի վերաբերյալ գրականության ցանկ

 1. Սարդարյան Ս., Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում, Երևան, 1967
 2. Սարդարյան Ս., Հայաստանը քաղաքակրթության օրրան, Երևան, 2004
 3. Մարտիրոսյան Հ., Քարե դարից Ուրարտու, Երևան, 1971
 4. Հայ ժողովրդի պատմություն, Երևան, 1971, (ակադեմիական հրատարակություն)
 5. Եվգենի Բայբուրդյանի պեղումների օրագրերը (տես Հայաստանի ազգային արխիվ)
 6. Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 480
 7. Культовый очаг из раскопок Шингавитского поселения в 1936-37 гг., «Вестник древней истории», 1938, N4
 8. Հակոբ Սիմոնյան, Շենգավիթի 2000թ. պեղումները, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, Հարություն Մարտիրոսյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 33-34
 9. Հակոբ Սիմոնյան, Արտակ Գնունի. Հայաստանի հասարակական կառուցվածքը վաղ բրոնզի դարաշրջանում /ըստ հնագիտական աղբյուրների/, Հայոց գրի ու գրչության ստեղծման 1600-ամյակին ընդառաջ, Մաշտոցյան Դ ընթերցումներ, Օշական , 2002. էջ 50-51
 10. Հակոբ Սիմոնյան, Շենգավիթի շերտագրությունը. շինարարական և կառուցապատման սկզբունքները, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, 2, Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան , Էջ 18-25
 11. Հակոբ Սիմոնյան, Հնագույն արվեստի մի բացառիկ գտածո Շենգավիթից,Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 2004, էջ 59-61
 12. Հակոբ Սիմոնյան, Արտակ Գնունի. Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը վաղ բրոնզի դարում / ըստ հնագիտական աղբյուրների /, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ժողովածու <<Հայկական Լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան>>, Երևան, 2004,էջ 60-70
 13. Հակոբ Սիմոնյան, Լյուդվիգ Խաչատրյան , Շենգավիթ բնակավայրի 2003թ. պեղումները, Հին Հայաստանի մշակույթը,XIII, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2005, էջ 56-59
 14. Հակոբ Սիմոնյան, Շենգավիթի դամբարանադաշտը , Հին Հայաստանի մշակույթը,XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2008,էջ 81-93